Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Congregació Dominiques de l'Anunciata, amb NIF R1700088F i domicili al carrer Pare Coll, s/n 17531 - Gombrèn (Girona). Telèfon: +34 972 28 14351. Dades de contacte del DPD: info@casaparecoll.org


Amb quina finalitat tractem les seves dades?


Comerç Electrònic:
La finalitat és registrar les seves dades personals per a gestionar les comunicacions comercials derivades de la seva contractació de productes i serveis a través dels canals de venda de la CASA PARE COLL.


Contacte:
La finalitat es donar resposta a la consulta realitzada a través de la nostra pàgina web


Butlletí de Notícies / Newsletter:
La finalitat és registrar el seu correu per enviar-li el butlletí de notícies (newsletter) amb informació d’actualitat i comercial dels serveis d'allotjament per a grups que ofereix CASA PARE COLL.


Promocions - Concursos:
La finalitat és registrar la seva participació en les promocions i concursos, i altres activitats difoses a través dels suports de comunicació digital (xarxes, web...) a fi i efecte de poder-nos comunicar amb vostè en cas de resultar premiat/ada o bé de fer-li arribar comunicacions especifiques segons l’objecte de la captació.


Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades facilitades al formulari d’inscripció es conservaran d’acord als següents criteris*:


Comerç Electrònic:
Les dades de facturació es conservaran durant sis anys naturals segons normativa vigent.


Contacte:
les dades es conservaran fins a la resolució de la consulta realitzada.


Butlletins Periòdics de Subscripció
(newsletter): Les dades es mantindran mentre l’usuari no manifesti la seva voluntat expressa de causar baixa dels enviaments de forma manual fent clic a l’enllaç pròpiament habilitat a tal efecte al cos d’aquests enviaments o bé manifestant-ho enviant un correu electrònic a info@casaparecoll.eu indicant la llista/es d’enviament de les que desitja causar baixa.


Promocions - Concursos:
les dades es suprimiran tan bon punt la promoció i/o el concurs hagi estat realitzat i s’hagin lliurat els serveis i/o premis associats en el cas que apliqui o expirat el període previst a les bases.


*llevat que legalment les haguem de conservar per més temps.Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment, donat el moment d’escriure voluntàriament les seves dades en el nostre formulari i acceptar-ho amb la seva signatura.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades dels formularis no es lliuraran a ningú, seran tractades internament exceptuant els casos següents:


Comerç Electrònic:
les seves dades personals seran comunicades a la totalitat dels prestadors de serveis que vostè ha contractat a l’únic efecte de poder realitzar la correcta prestació del servei (prestadors de serveis d’allotjament, excursions, visites culturals, classes d’esquí, activitats, lloguer de material, transports i guiatges...). La concreció dels tercers quedarà recollida de forma expressa en la seva comanda de serveis.


Promocions - Concursos:
les seves dades personals seran comunicades a totes les parts implicades en la organització de la promoció / concurs, que quedaran degudament definides a les bases legals del mateix.


CASA PARE COLL formalitza un contracte de confidencialitat de dades amb cadascun dels diferents prestadors de serveis i activitats que conformen els productes i serveis que comercialitza.


No es realitza transferència amb tercers països.Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a conèixer si la Congregació Dominiques de l'Anunciata tracta les seves dades.


Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la seva rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la suspensió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser lliurades.


L’exercici d’oposició s’iguala al de suspensió.


Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen a la tipologia de dades i tractament de les mateixes.


L’exercici dels drets anteriorment indicats es poden fer per dos canals:

• Per correu postal, adjuntant còpia del DNI o passaport, davant Congregació Dominiques de l'Anunciata amb domicili carrer Pare Coll, s/n, 17531 de Gombrèn (Girona)
• Per correu electrònic, a l’adreça info@casaparecoll.org, amb la mateixa documentació que per correu postal.


També podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.


Veracitat de les dades.

Els Usuaris són responsables de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació de les mateixes si és necessari.

Crear nou compte de client